PROBLEME GRAVE ASCUNSE IN PROIECTUL DE LEGE AL VACCINARII OBLIGATORII

Cu LUPA prin PROIECTUL de LEGE A VACCINARII OBLIGATORII
MINISTRUL SANATATII INVESTIT CU PUTERE DEPLINA ASUPRA SANATATII NOASTRE. Ministrul intrece si puterea Constitutiei si pe cea a presedintelui Romaniei. Ca sa devii stapan pe dreptul la viata a cetatenilor Romaniei, trebuie SA DEVII MINISTRU al SANATATII : https://www.senat.ro/Legis/PDF/2017/17L216FG.pdf
ATENTIE! NORMELE de aplicare ale prezentei legi se aprobă în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii. (Art.73) INTAI LEGEA OBLIGATVITATII si apoi NORMELE!!! Trebuia INVERS!!!
1). CINE sunt cei OBLIGATI SA SE VACCINEZE?
Art.13.-Categoriile de vaccinări obligatorii sunt următoarele:
c) vaccinările pentru personalul medico-sanitar din unităţile sanitare publiceşi private;
d) vaccinările pentru alt personal din unităţile publice şi private care, prin natura atribuţiilor, sunt expuse suplimentar la boli infecţioase sau pot reprezenta surse de infecţie care ar putea pune în pericol sănătatea publică, stabilite prin hotărârea Guvernului. (cei care lucreaza cu publicul)
a) COPIII cu vaccinările stabilite prin Calendarul Naţional de Vaccinare al copiior;
b) vaccinările impuse de situaţii epidemiologice, care implică vaccinarea ca măsură de intervenţie, în vederea limitării bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare; si
Persoanele cu vârsta de peste18 ani,au obligaţia prezentării în vederea consilierii pentru vaccinare, pentru tipurile de vaccinări stabilite în Calendarul naţional al adultului, în cazul convocării acestora de către furnizorul deservicii medicalede vaccinare. (art.70)
Părinţiişi reprezentanţii legali,precum şi persoanele eligibile la vaccinare,cu vârste mai mari de18 ani,au următoareledrepturi: a) să fie informaţi privind beneficiile vaccinării, siguranţa, calitatea şi posibilele reacţii adverse în caz de vaccinare; Art.67.-
Categorii de vaccinări recomandate sunt următoarele:
a) vaccinările opţionale din afara Calendarului Naţional de Vaccinare pentru copii;
b) vaccinările stabilite prin Calendarul Naţional de Vaccinare al adultului;
c) vaccinarea persoanelor care prezintă afecţiuni cronice şi la care apariţia bolilor infecţioase, care pot fi prevenite prin vaccinare, ar putea duce la decompensarea acestoraşi le-ar pune în pericol viaţa; lista privind categoriile de bolile cronice, vaccinurile recomandate şi modul de calcul al preţurilor care urmează a fi decontate se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedinteluiCNAS;
d) vaccinarea persoanelor din categoriile de vârstă care prezintă un risc crescut de apariţie a anumitor boli infecţioase;
e) vaccinarea femeilor gravide. Art.14.
2). TOATE STRATEGIILE de VACCINARE impuse printr-un ORDIN emis de MINISTRUL sănătăţii, niciodata propus de noi, si care poate fi oricine si oricand :
– APROBA lista vaccinurilor obligatorii elaborate şi propuse de GTCAV, ce trebuiesc inscrise în Calendarul Naţional de Vaccinare pentru copii si in Calendarul Naţional de Vaccinare pentru adulţi. (Art.16.)
– APROBA vaccinarea copiilor si a adultilor, cu vaccinurile prevăzute în Calendarul Naţional de Vaccinare pentru copii si in Calendarul Naţional de Vaccinare pentru adulţi.
– APROBA vaccinarea obligatorie a întregii populaţii ori unor grupuri de populaţie în situaţii epidemiologice speciale (Art.6.- (1)
– APROBA lista privind categoriile de bolile cronice, vaccinurile recomandate şi modul de calcul al preţurilor care urmează a fi decontate
– APROBA unităţile medicale furnizoare de servicii medicale de vaccinare care vor desfăşura activitatea de vaccinare (Art.17).
– APROBA şi alt sistem sau mod de raportare şi înregistrare a vaccinărilor şi a vaccinurilor efectuate în situaţiile epidemiologice speciale (Art.19).
-APROBA contravaloarea vaccinurilor (1) si (2) se stabileşte în funcţie de preţul maximal de vânzare cu amănuntul cu TVA, Art.30. (1) si (2)
-APROBA regulamentul de organizare şi funcţionare a GTCAV, precum şi a comisiilor prevăzute la art.39 (Art.37. – (1)
-APROBA condiţiile privind organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare fixe sau mobile precum şi de stabilire a situaţiilor în care vaccinarea nu se poate realiza prin unităţile medicale existente (Art.58. -(1)(2)
– STABILESTE care sunt situaţiile epidemiologice speciale şi grupurile de populaţie ce urmează să fie supuse vaccinărilor obligatorii (Art.6.- (2)
– STABILESTE care vor fi furnizori de servicii medicale de vaccinare (Art.2. – f)
– STABILESTE si alte centre de vaccinare, fixe sau mobile Art.8. – (2)
– STABILESTE condiţiile care trebuie îndeplinite pentru contractarea furnizării de servicii de vaccinare potrivit Calendarului Naţional de Vaccinare (Art.17 (a).
– STABILESTE modelul adeverinţei care sa certifice contraindicaţiile medicale definitive, dupa ce ele au fost investigate si analizate -Art.40 h).
– STABILESTE modalitatea de transmitere a unei scrisori medicale inclusiv electronic (Art.52).
ELABOREAZA si APROBA în urma consultării cu reprezentanţii furnizorilor de servicii medicale de vaccinare prevăzuţi în Calendarul Naţional de Vaccinare, normele privind activitatea de vaccinare, potrivit prezentei legi,cu privire la:
a) tipurile de reacţii adverse postvaccinale şi măsurile compensatorii aplicabile;
b) condiţiile necesare pentru contractarea furnizorilor de servicii medicale de vaccinare;
c) modelul adeverinţei ce atestă contraindicaţiile medicale definitive alevaccinurilor;
d) modelul adeverinţei ce atestă antecedentele vaccinale ale copilului, respectiv Fişa de vaccinări;
e) orice alte aspecte ce vizează aplicarea prezentei legi. (Art.43)
ATENTIE!!!! NORMELE de aplicare ale prezentei legi se aprobă în termen de12 luni de la data intrării în vigoare a legii. (Art.73)
– DECLARA situaţiile epidemiologice speciale Art.44.-(1)
DISPUNE măsurile necesare privind contracararea efectelor negative şi alocarea
resurselor financiare necesare, din bugetul Ministerului Sănătăţii. Art.44.-(2)
DISPUNE participarea personalului medico-sanitar din toate unităţile sanitare la sesiunile de vaccinare organizate de Ministerul Sănătăţii (Art.52).
– AVIZEAZA in prealabil societăţile comerciale producătoare de vaccinuri care sa deruleze campanii de informare a populaţiei cu privire la efectele pozitive şi avantajele vaccinării, singure sau în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii, în condiţiilelegii. (Art.ll.- (1)
– asigură dezvoltarea de programe de informare pentru promovarea vaccinării; Art.42.- (j)
3). Despre INFORMARE si DEZNFORMARE
– Societăţile comerciale producătoare de vaccinuri pot să deruleze campanii de informare a populaţiei cu privire la efectele pozitive şi avantajele vaccinării, singure sau în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii.(Art.ll. (1)
– Personalul medico-sanitar şi farmaceutic cu drept de liberă practică, indiferent de specialitate,are următoareleobligaţii:
a) să nu furnizeze informaţii eronate, nedovediteştiinţific, părtinitoare legatedevaccinurişiactivitateadevaccinare;
b) să prescrie vaccinarea pentru pacienţii din grupe de risc, dacă este cazul,caresunt în monitorizarealorclinică. Art.59. –
– Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 59 constituie abatere disciplinară gravă şi se sancţionează de către CMR, OAMGMAMR, CFRşi CMDR. Art.71. -(1)
4). GARANTIA OFERITA DE „STAT”???!!! = VORBE!
Art. 9. – Statul român asigură vaccinuri eficace şi sigure, autorizate în mod corespunzător, conform legii.
Art. 10. – (1) Statul român, prin Ministerul Sănătăţii, asigură condiţiile pentru diagnosticul şi tratamentul optim al oricăror reacţii adverse ale vaccinării precum şi compensarea oricăror efecte de durată, dacă sunt dovedite relaţiile de cauzalitate.
(2)Tipurile de reacţii adverse postvaccinareşi măsurile compensatorii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(3) Confirmarea reacţiilor adverse şi a relaţiei de cauzalitate se face de către Grupul Tehnic de Coordonarea Activităţilor de Vaccinare.
(4) In situaţia în care reacţiile adverse sunt datorate unor deficienţe imputabile producătorului vaccinului, Ministerul Sănătăţii recuperarea contravalorii plătită ca măsură compensatorie.
5). CINE PLATESTE? – NOI!
– Angajatorii, persoane fizice sau juridice, suportă, din bugetul propriu, costurile pentru vaccinurile şi administrarea acestora personalului propriu care, prin natura profesiei sau a formării pe care o urmează,este expusla riscul de infectare sau poate reprezenta o sursă de infecţie, care ar putea pune în pericolsănătateapublică,oriacărui vaccinare,potrivit legii este obligatorie. Art.35.
– De la BUGETul Romaniei, de la bugetul Caselor de SANATATE, din colecta obinuta din amenzile stabilite la sactiuni.